::گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری   دانی که رسیدن هنر گام زمان است           آبی که بر آسود زمینش بخورد زود       دریا شود آن رود که پیوسته روان است ::
 
 • دیدار و گفتگو با همکار بازنشسته بانک ملت

   
 • ملاقات با سرکار خانم بشیری همکار بازنشسته بانک تجارت

   
 • دیدار و ملاقات با خانواده همکار بازنشسته ( مادر دو شهید والا مقام)

   
 • خانواده  بازنشسته بانک، مظهر وفاداری و صمیمیت

   
 • حضور در جشن هشتاد و چهارمین سال تولد همکار بازنشسته