::کسی کوی دولت ز دنیا ببرد ، که با خود نصیبی به عقبا ببرد ... درون فروماندگان شاد کن ، ز روز فروماندگی یاد کن ::
 •  

  برگزاری جلسه تودیع و معارفه در صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

   
 •  

  دیدار و ملاقات با شاغلان دیروز-بازنشستگان امروز

   
 •  

   

  جلسه کمیسیون هماهنگی ادارات کارگزینی بانکها به میزبانی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

   
 •  

  تودیع و معارفه دو عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

   
 •  

  دیدار و گفتگو با همکار بازنشسته از بانک کشاورزی