:: همی خواهم از کردگار جهان     شناسنده آشکار و نهان               که باشد زهر بد نگهدارتان     همه نیک نامی بُود یارتان::                          
 • نشست کارشناسی بانکهای عضو صندوق در خصوص ایفای تعهدات مالی بانکها

   
 • برگزاری جلسه هیأت امناء صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان

   
 • ثبت نشان واره (لوگو) صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در اداره ثبت علائم تجاری

   
 • دیدار با بازنشسته بانک صادرات در آستانه ماه مبارک رمضان

   
 • دیدار و گفتو گو با کهنسالان و از کار افتادگان درسی است ماندگار