:: نام نیکو گر بماند ز آدمی     به کزو ماند سرای زرنگار                  سال دیگر را که میداند حساب؟       یا کجا رفت آنکه با ما بود پار ::
 • دیدار مدیرعامل، هیئت مدیره و مدیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با روسای کانون های بازنشستگی

   
 • جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

   
 • شوق دیدار با پیشکسوتان شبکه بانکی در آستانه سال نو

   
 • ملاقات های صمیمانه با تعدادی از پیشکسوتان شبکه بانکی کشور در هفته احسان و نیکوکاری

   
 • خاطرات شنیدنی در ملاقاتهای حضوری با بازنشستگان شبکه بانکی