::کسی کوی دولت ز دنیا ببرد ، که با خود نصیبی به عقبا ببرد ... درون فروماندگان شاد کن ، ز روز فروماندگی یاد کن ::
 •  

  دیدار با خانم بخشی همکار بازنشسته بانک مسکن

   
 •  

  دیدار و گفتگوی صمیمانه با بازنشستگان بانکهای صادرات و تجارت

   
 •  

  دیدار با فرهیخته ای بازنشسته از بانک ملی

   
 •  

  دیدار و گفتگو با بازنشسته ای فرهیخته از بانک سپه

   
 •  

  دیدار با بازنشسته جوان و اما معلول قطع نخاعی