::کسی کوی دولت ز دنیا ببرد ، که با خود نصیبی به عقبا ببرد ... درون فروماندگان شاد کن ، ز روز فروماندگی یاد کن ::
 •  

  جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

   
 •  

  شوق دیدار با پیشکسوتان شبکه بانکی در آستانه سال نو

   
 •  

  ملاقات های صمیمانه با تعدادی از پیشکسوتان شبکه بانکی کشور در هفته احسان و نیکوکاری

   
 •  

  خاطرات شنیدنی در ملاقاتهای حضوری با بازنشستگان شبکه بانکی

   
 •  

  قدردانی کانون بازنشستگان بانک سپه از صندوق