:: ::

 

 

 

 • دیدار با بازنشستگان استان هرمزگان در گرمترین روزهای سال

   
 •  بازنشسته بانک سپه از خاطرات خدمت در بندرعباس می گوید

   
 • دیدار با آقای غلام محمدی پور بازنشسته بانک ملی ایران در سوروی بندرعباس

   
 • دیدار با بازنشسته بانک تجارت از استان هرمزگان

   
 • برگزاری مراسم تودیع عباس کمرئی در صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها