::کسی کوی دولت ز دنیا ببرد ، که با خود نصیبی به عقبا ببرد ... درون فروماندگان شاد کن ، ز روز فروماندگی یاد کن ::
 •  

  دیدار و گفتگو با بازنشسته ای فرهیخته از بانک سپه

   
 •  

  دیدار با بازنشسته جوان و اما معلول قطع نخاعی

   
 •  

  دیدار با بازنشستگان شبکه بانکی

   
 •  


  تقسیم سود به ازای هر سهم در مجمع سکاب

   
 •  

  برگزاری جلسه هیئت امنای صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با حضور مدیران عامل بانکهای عضو