:: امروز روز شادی و امسال سال گل    نیکوست حال ما که نکو باد حال گل             گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست    تا چشم ما نبیند دگر زوال گل           مست است چشم نرگس و خندان دهان باغ     از کرّ و فّر و رونق لطف و کمال گل           گیریم دامن گل و همراه گل شویم     رقصان همی رویم به اصل و نهان گل ::                          
 • نشست هم اندیشی مدیرعامل صندوق با روسای کانونهای بازنشستگی بانکها

   
 • آقای عباس رمادان بازنشسته بانک تجارت از محبت های عروس خانواده می گوید

   
 • دیدار با آقای حسن مهرپرور بازنشسته بانک ملی ایران

   
 • مثبت اندیشی و شاد بودن، رمز تندرستی بازنشسته90 ساله بانک مسکن

  images/stories/Akhbar/pic-baz-nikros-maskan-95.jpg
   
 • دیدار با همکار بازنشسته از بانک سپه در مشهد الرضا