::خوش نامی بزرگترین افتخار آدمی است ::

 

 • دیدار با بازنشسته ای هنرمند از بانک مسکن

   
 • روزهای به یاد ماندنی در کنار همکاران در محیطی شاد و دوستانه

   
 •  خدا را بخاطر شرایطی که دارم شاکرم

   
 • مراعات اصل صداقت توصیه بازنشسته بانک ملی ایران به همکاران شاغل

   
 • دیدار و ملاقات با زوج بانکی بازنشسته از بانک رفاه کارگران