:: ::

 

صفحه نخست
تماس با ادارات

اطلاعات:
آدرس : تهران - خيابان شهید عباسپور - بعد از تقاطع شهید همت- نرسيده به خيابان برزیل - پلاك 62

کدپستی : 1435753311

تلفن گویای صندوق:  88656402 - 88871027
اداره رفاه بازنشستگان : داخلی115
اداره مشترکین: داخلی160
اداره فناوری اطلاعات:داخلی306
روابط عمومی: 253
دبیرخانه: داخلی171
فکس دبیرخانه : 88198168

صندوق پستی ارتباط مستقیم با دفتر حراست صندوق : 5547-14155

صندوق تماس با دفتر حراست
صندوق تماس با روابط عمومی
صندوق تماس با فناوری اطلاعات
صندوق تماس با سرمایه گذاری
صندوق تماس با مشترکین
صندوق تماس با مالی