:: ::

 

صفحه نخست
تکریم و دیدار بازنشستگان یکی از قشنگترین اقدامات صندوق بازنشستگی است

تکریم و دیدار بازنشستگان یکی از قشنگترین اقدامات صندوق بازنشستگی است

دوشنبه10مهر1396

در روزهای گرامیداشت یاد و خاطره حضرت سید الشهدا(ع) که فرمودند: نیاز مردم به شما از نعمت های خدا بر شما است، مسئولین ادارات رفاه و روابط عمومی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به دیدار همکار بازنشسته بانک مسکن سرکار خانم مهین رفتاری رفتند که تحت پرستاری همسر مهربانشان، آقای مسلمی درحال مبارزه با یک بیماری مزمن هستند.

سرکار خانم رفتاری ضمن پذیرایی گرم و صمیمانه از میهمانان و ابراز خوشحالی از پیام و هدایای مدیرعامل صندوق (آقای دکتر خورسندیان) اظهار داشتند: یکی از قشنگ ترین اقدامات صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، همین حضور شما و دلجوئی از انسانهائی است که روزی  در کنار شما شاغلین شبکه بانکی بودند و امروز در شرایط کهولت و یا بیماریهای سخت روزگار می گذرانند. آقای مسلمی همسر این همکار بازنشسته نیز ضمن قدردانی از مدیریت صندوق، یادآور شدند: اینجانب وظیفه خود می دانم تا آخرین روزهای حیات خدمتگذار همسرم باشم که یار و یاور همیشگی من بوده اند.

گفتنی است در پایان این دیدار صمیمانه لوح های سپاس این زوج شایسته برایشان قرائت و هدایای آنها تقدم گردید.