:: ::

 

صفحه نخست
مراعات اصل صداقت توصیه بازنشسته بانک ملی ایران به همکاران شاغل

مراعات اصل صداقت توصیه بازنشسته بانک ملی ایران به همکاران شاغل

سه شنبه11مهر1396

مسئولین ادارات رفاه و روابط عمومی صندوق بازنشستگی  کارکنان بانکها، ضمن انجام هماهنگی های قبلی موفق به دیدار و گفتگو با همکار بازنشسته بانک ملی ایران و خانواده ایشان شدند. در فضای صمیمانه و سرشار از معنویت این دیدار، آقای نادر اسدی همکار پیشکسوتمان، ضمن بیان خاطراتی پند آموز از دوران خدمت خود، تأکید کردند: سفارش من به همکاران بانکی شاغل این است که بر پایه سوگندی که روز اول استخدام خورده اند، همواره تلاش کنند اصل امانت داری و صداقت را سرلوحه امور روزمره خود قرار دهند و خدای ناکرده در مقابل پیشنهادات غیرقانونی و خلاف اخلاق وسوسه نشوند تا در پیشگاه خداوند عاقبت بخیر و رستگار شوند. ایشان افزودند: بنده در دوران بازنشستگی تلاش کرده ام با تهیه باغچه ای کوچک در شهرستان، با طبیعت مأنوس باشم تا بیکاری و بی تحرکی مرا اذیت نکند.

شایان عنایت است در پایان این دیدار لوح سپاس و هدایای صندوق به آقای اسدی و همسر ایشان سرکار خانم کبری اسدی تقدیم شد.