:: ::

 

صفحه نخست
خدا را بخاطر شرایطی که دارم شاکرم

 خدا را بخاطر شرایطی که دارم شاکرم

چهارشنبه 3 آبان 1396

گروه اعزامی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به دیدار یکی از بازنشستگان بانک سپه رفتند. آقای فرهاد مهری خامنه که از سال 87 به دلیل سکته مغزی دچار مشکلات جسمی فراوان بودند تحت پرستاری همسر دلسوز و فداکار خود خانم فریبا جنابی به زندگی ادامه می دادند.
آقای مهری با وجود مشکلات فراوان جسمی و روحی به طور مرتب به مکانهای مختلفی چون مراکز نگهداری از معلولان،کهریزک و غیره می رفتند و به گفته همسرشان ملاقات با این افراد باعث آرامش ایشان می گردد.
آقای خامنه با وجود مشکلات فراوان مرتباً نگرانی خود را از وضعیت معیشتی و جسمانی خانواده های دیگر ابراز می داشتند و همواره خدا را بخاطر شرایط بهتری که نسبت به دیگران داشتند شکر می گفتند و خواهش ایشان از مسئولین بانکی توجه بیشتر به این خانواده ها بود.در آخر لوح سپاس و هدایای مدیرعامل محترم صندوق به این خانواده عزیز تقدیم شد.
روابط عمومی برای این همکار عزیز بازنشسته آرزوی سلامتی دارد.