:: ::

 

صفحه نخست
صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق بانک‌ها ممنوع شد

دوشنبه96/8/15

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق بانک‌ها ممنوع شد

منبع: همشهری

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس امروز ابلاغیه‌ای صادر و طی آن اعلام کرده که صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری از امروز یکشنبه ۱۴ آبان ممنوع می‌شود.

به گزارش ایسنا، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ابلاغیه‌ای صادر و طی آن به کلیه نهادهای مالی اعلام کرده که صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری از امروز يكشنبه 14 آبان ممنوع می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است:

به استحضار می‌رساند؛ مصــوبۀتاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۶ هیأت مدیره محترم سازمان در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع است.

لذا آن دسته از صندوقهای سرمایه‌گذاری که در حال حاضر بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری عهده‌دار سمت رکن مدیر ثبت آنها هستند یا از شعب مربوطه جهت دریافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق استفاده میکنند، موظفند بدون نیاز به طی تشریفات اصالح اساسنامه و امیدنامه، ضمن معرفی شخص واجد شرایط دیگری به عنوان مدیر ثبت، رویۀپذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق مربوطه را به گونه ای اصالح نماید که دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری صرفاً به روشی غیر از مراجعه سرمایه‌گذار به شعب بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری امکانپذیر باشد. لازم به ذکر است، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط شعب بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری بلامانع است.

۲ .امکان تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری وجود ندارد.