:: ::

 

صفحه نخست
دیدار با بازنشسته ای از بانک تجارت

دیدار با بازنشسته ای از بانک تجارت

چهارشنبه 8 آذر 1396


گروه اعزامی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به دیدار بازنشسته ای دیگر از بانک تجارت به نام خانم نیره رسولی وثوق رفتند. قبل از رفتن طی تماس تلفنی جهت هماهنگی، همسر خانم رسولی چند بار تأکید کردند ایشان شرایط مناسبی برای بازدید ندارند و نمی خواهند دیدن ایشان در این وضعیت خاطرمان را آزرده کند ولی نهایتاً با اصرار پذیرفتند.
متاسفانه خانم رسولی که به گفته همسرشان زمانی بسیار پرتلاش و پرکار بوده و از صبح زود تا شب مشغول به کار ، در حال حاضر بدون هیچ عکس العمل و حرکتی بر روی تخت دراز کشیده و تحت مراقبت کامل و پرستاری همسر مهربان و فداکار خود آقای اوژن عبدالرحیم بودند.ایشان که به معنای واقعی مانند یک فرشته و با روحیه ای سرشار  از انرژی و عشق از همسر خود نگهداری می کرد مرتباً تکرار میکردند که همسرم فداکاری های بسیاری برای خانواده اش کرده و الان کمترین کاری است که برای او انجام می دهم . پس از گفتگویی صمیمانه و پذیرایی گرم آقای عبدالرحیم لوح سپاس و هدایای مدیرعامل محترم صندوق به ایشان تقدیم شد.
روابط عمومی از خداوند متعال طلب شفای عاجل برای این همکار عزیز و سلامتی و عزت برای همسر فداکارشان دارد.