:: ::

 

صفحه نخست
کار و مسئولیت طاقت فرسا منشأ مشکلات جسمی

   کار و مسئولیت طاقت فرسا منشأ مشکلات جسمی

چهارشنبه 23 اسفند 1396

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال روزگار
گروه اعزامی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها امروز چهارشنبه 23 اسفند در مسیر آخرین بازدیدهای سال 96 از خیابانهای شلوغ و پرهیاهوی تهران که نوید فرا رسیدن بهاری دیگر را دارد عبور می کند و به خانه ای گرم و با صفا در مرکز شهر که متعلق به بازنشسته ای دیگر از بانک مسکن می باشد می رسد.
آقای ابوالقاسم نبید با گرمی و صمیمیتی وصف ناپذیر در را به روی ما گشود و ما را به داخل منزل راهنمایی کرد تا دقایقی در کنار ایشان و خانواده عزیزشان باشیم.
ایشان بدلیل کار سخت و مسئولیت پذیری بسیار زیاد خود در دوران خدمت دچار مشکلات جسمی شده و به ناچار چند سالی زودتر به افتخار بازنشستگی نائل آمده بودند.
آقای نبید از شرایط زندگی شان و همچنین در مورد همسر مهربان و فداکار خود سرکار خانم فاطمه زهرا انصاری که بعد از ازکارافتادگیشان چگونه مسئولیت همه جانبه زندگی بر دوششان بوده صحبتهایی کردند و همواره خداوند را بخاطر حضور پر از عشق همسرشان شاکر بودند.
در پایان لوح سپاس و هدایای مدیرعامل محترم صندوق به ایشان و همسر محترمشان تقدیم شد.
روابط عمومی برای این همکار بازنشسته و خانواده ایشان سلامتی و عزت از خداوند بزرگ خواستار است.
.