:: ::

 

صفحه نخست
بهشت زیر پای پدران است! گاهی

 بهشت زیر پای پدران است! گاهی

                                 چهارشنبه 97/07/11

پس از تماس های مکرر سرانجام موفق شدیم  با خانواده آقای مقصودی آذر یکی از بازنشستگان بانک ملی ایران قرار ملاقات گذاشته و به دیدار ایشان برویم.

 با وجود مسیر طولانی و خیابانهای شلوغ  موفق شدیم سر ساعت به مقصد برسیم . آقای محمد حسین مقصودی آذر با همان لهجه شیرین آذری که پشت تلفن با ایشان آشنا شده بودیم با گرمی و صمیمیت به استقبال ما آمده و به داخل منزل هدایتمان کردند.

این بازنشسته عزیز و دوست داشتنی  علیرغم مشکلات و  بیماری که داشت با دلسوزی و فداکاری بسیار از یکی از فرزندان خود که سال گذشته دچار سانحه تصادف شده بود و به ناچار در بستر بیماری به سر می برد پرستاری می کرد و این بار سنگین را بدون هیچ حمایتی از جانب خانواده به دوش می کشید. گویی هم مادر است و هم پدر که با چنین عشقی چنین فداکاری بزرگی را تقبل کرده است.شاید گاهی اوقات می بایست تکه ای از بهشت را زیر پای پدرانی این چنین انداخت.

پس از دقایقی که به صحبتهای ایشان درباره شرایط و بیماری پسرش گوش سپردیم لوح سپاس و هدایای تقدیمی از مدیرعامل محترم صندوق را برایشان قرائت و تقدیم کردیم .

روابط عمومی برای این پدر عزیز و بزرگوار آرزوی سلامتی و طول عمر دارد تا همواره سایه ای پر لطف بر سر خانواده اش باشد.