::خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان ::

 

صفحه نخست
شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور پنج سال زودتر بازنشسته مي‌شوند

روزنامه دنیای اقتصاد :
شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور پنج سال زودتر بازنشسته مي‌شوند
براساس قانون مديريت خدمات كشوري، شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور پنج سال زودتر بازنشسته مي‌شوند و دستگاههاي اجرايي بايد در اين زمينه پيشنهاد دهند.
محمدرضا مسلمي مديركل دفتر جبران خدمت،‌ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: براساس ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، آن دسته از كاركنان دولت كه مشاغل آنها جزو كارهاي سخت و زيان‌آور است، پنج سال زودتر ( 25 سال سابقه كار) بازنشسته مي‌شوند. وي افزود: به منظور استفاده از ارفاق تعيين شده در قانون براي مشاغل سخت و زيان‌آور، دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون، مي‌توانند پيشنهاد خود را به دفتر جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارائه دهند.
مسلمي گفت: كارشناسان اين دفتر پس از بررسي پيشنهاد دستگاه آن را به شوراي توسعه مديريت ارسال مي‌كنند و پس از تأييد شورا، پيشنهاد به هيأت دولت براي تصويب و تأييد نهايي ارجاع مي شود.
وي با اشاره به اينكه هنوز آئين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور براساس قانون مديريت خدمات كشوري تدوين نشده است، افزود: تا زمان تدوين اين آئين‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي قانون امور استخدامي كشور بعد از مطابقت با قانون مديريت خدمات كشوري قابل اجراست.
وي افزود: كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در حال بررسي شاخص‌هاي مشاغل سخت و زيان‌آور به صورت عام است. مسلمي درباره نحوه بازنشستگي شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور در ادارات دولتي گفت: براساس قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال 1367، شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي‌هاي جسمي و روحي مي‌شود مي‌توانند از ارفاق در سنوات خدمت به مدت حداكثر پنج سال استفاده كنند.
http://www.iran-newspaper.com/1390/2/14/Iran/4783/Page/4/Index.htm
#