::خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان ::

 

صفحه نخست
درخواست برای افزایش 30 درصدی حقوق بازنشستگان

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان باید براساس نرخ تورم باشد به همین دلیل انتظار داریم حقوق بازنشستگان در سال آینده 30 درصد افزایش پیدا کند.
علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 80 درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند، افزود: از مسئولان انتظار داریم به مستمری بازنشستگان حداقل بگیر توجه بیشتری کنند چرا که حقوق آنان حتی پاسخگوی تامین نیازهای اولیه آنان نیز نیست.

به گفته وی ، براساس قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش پیدا کند به همین دلیل ما انتظار داریم هرگونه افزایش براین اساس باشد.
وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی سازمانی خصوصی است، تاکید کرد: این سازمان تحت نظارت دولت است به همین دلیل هنگامی که از منابع سازمان مستمری بازنشستگان تامین می شود نباید با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مخالف شود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین گفت: نرخ تورم سال آینده بیش از 30 درصد است بنابراین انتظار داریم که افزایش حقوق بازنشستگان در سال 91 نیز همین مبلغ افزایش پیدا کند تا جبران سالهای قبل نیز شود.
این درحالی است که حقوق و مستمری بازنشستگان در سال جاری متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که 13.5 درصد بود افزایش پیدا نکرد و فقط 10 درصد افزایش یافت.
خبازها گفت: سال گذشته به دلیل رعایت نشدن قانون افزایش حقوق مستمری بگیران، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و همچنان پیگیر این موضوع نیز هستیم.
به گفته وی، همچنین چهار مرتبه نیز درباره حقوق و مزایای بازنشستگان با رئیس جمهور دیدار داشتیم که آخرین بار آن نیز ماه گذشته بود که در تمامی این دیدارها دکتر احمدی نژاد دستور رسیدگی به این موضع را صادر کرد اما متاسفانه در اجرای دستورات وی تعلل می شود.
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?newsID=1492977