::خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان ::

 

صفحه نخست
شروط جديد براي بازنشستگی پیش از موعد

روزنامه ایران:
در صورت تصويب مجلس اجرا مي‌شود
شروط جديد براي بازنشستگی پیش از موعد
مدیر كل دفتر جبران خدمات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد نتایج اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد گفت: اجرای این قانون موجب خروج نیروهای مجرب از نظام اداری كشور شد.محمدرضا مسلمي در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس این تجربه، دولت در لایحه بودجه سال 1391 دو شرط جدید برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد وضع كرده كه در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، اثرات منفی این قانون به حداقل خواهد رسید. وی ادامه داد: شرط اولی كه در لایحه برای استفاده از بازنشستگی پیش از موعد دیده شده، حذف سنوات ارفاقی است، به این ترتیب دولت، كاركنان با تجربه خود را تشویق به خروج از دستگاه‌های دولتی نمي‌كند. مسلمي در ادامه با اشاره به شرط دوم استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد اظهار داشت : شرط دوم مربوط به دستگاه‌ها است، دستگاه‌ها در صورت موافقت با تقاضای بازنشستگی پیش از موعد كاركنان خود، با حذف پست سازمانی وی نیز موافقت مي‌كنند و در این صورت اجازه جذب نیروی جدید به‌عنوان جایگزین نیروی بازنشسته شده را نخواهند داشت. وی تصريح كرد: این شرط نیز منطقی است، چرا كه اگر دستگاه نیاز به كارمند دارد، نباید با تقاضای بازنشستگی زود هنگام كارمند باتجربه خود موافقت كند.
http://www.iran-newspaper.com/1390/11/24/Iran/5008/Page/6/Index.htm