:: ::

  • سیصد و چهل و پنجمین جلسه هماهنگی ادارات کل سرمایه انسانی به میزبانی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
  • دیدار مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی بانکها با نمایندگان کانون های بازنشستگان بانکهای
  • انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها