:: ::

 

مصاحبه با سرکار خانم سیاح مدیر محترم امور بازنشستگان و مشترکین صندوق در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان

 

 

با توجه به سوالات شفاهی و حضوری مستمری بگیران محترم صندوق در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان ،مصاحبه ای با سرکار خانم سیاح مدیر امور بازنشستگان و مشترکین صندوق انجام شد که نظر عزیزان بازنشسته را به متن مصاحبه جلب می نمایم :

طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام می شود یا خیر ؟

با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آن از 1395/11/01برای شاغلین بانک های دولتی تلاش برای اجرای ق.م.خ.ک برای بازنشستگان آغاز شد و پس از اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت هیات امناء  و مجمع عمومی بانک ها افزایش متوسط 10%( 5-10-15 درصد ) حقوق مستمری بگیران انجام شد. از آنجائیکه درصد افزایش در سه طبقه تقسیم شده بود و به مستمری بگیران که مدرک تحصیلی بالاتر و مسئولیت بیشتری در دوران اشتغال داشتند رشد کمتری تخصیص یافته بود پیگیری برای اجرای کامل متناسب سازی حقوق مستمری بگیران با حقوق مشمول کسور شاغلین همتراز بانک های دولتی انجام شد و دستورالعمل متناسب سازی توسط روسای کارگزینی بانکهای دولتی و رییس شورای هماهنگی  کانون های بازنشستگی کارکنان بانکها در تاریخ 12/04/1398 تایید و به شورای هماهنگی بانکها ارایه گردید.

دستورالعمل تهیه شده در مرداد ماه 1398 به تایید شورای هماهنگی مدیران بانکها و در تاریخ 24/06/1398 به تایید هیات امنای صندوق رسید . دستورالعمل متناسب سازی به مجمع عمومی بانکها ارایه گردید و مورد تصویب  مجمع قرار گرفت. ادارات کارگزینی کلیه بانکها(دولتی- خصوصی) با تشکیل جلسات هماهنگی مقدمات کار را فراهم نموده  و اطلاعات مورد نیاز محاسبه حقوق بازنشستگی جدید کلیه بازنشستگان از پرونده ها استخراج و پس از انجام محاسبات و کنترل های لازم حقوق  جدید در صورت افزایش و  مابه تفاوت ایجاد شده از تاریخ مقرر در دستورالعمل پرداخت خواهدشد.   

متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چه معیاری انجام می شود.؟

متناسب سازی حقوق مستمری بگیران در واقع تخصیص کلیه امتیازات  و فوق العاده های مشمول کسور شاغلین همطرازدر بانک های دولتی به بازنشستگان می باشد.

بطور واضح تر اینکه اقلام مشمول کسور کارکنان بانک های دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتست از : 1. امتیاز حق شغل 2. امتیاز شاغل ( تحصیلات،آموزش ،مهارت ، سنوات و تجربه)3. امتیاز سنوات مدیریتی و سرپرستی 4. فوق العاده مدیریت و سرپرستی 5 . فوق العاده سختی شرایط کار6. فوق العاده شغل 7.فوق العاده ایثارگری 8. فوق العاده ویژه 9. تفاوت حداقل حقوق10. امتیاز نشان های دولتی

در متناسب سازی پیش روی کلیه امتیازات ذکر شده مطابق دستورالعمل  و جداول ابلاغی سازمان اداری استخدامی کشور برای شاغلین برای بازنشستگان نیز تخصیص خواهد یافت . بعبارتی احکام شاغلی دو سال آخر خدمت هر بازنشسته با امتیاز عنوان شده مجدد محاسبه و میانگین دو سال آخر با ضریب ریالی سال 1398 برای تک تک بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران مطابق دستورالعمل بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه خواهد شد.

میزان افزایش حقوق ها به چه میزان خواهد بود؟

در متناسب سازی حقوق کلیه مستمری بگیران مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری با تخصیص عین امتیاز شغل ،شاغل ،فوق العاده های ذیل ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که برای شاغلین تخصیص یافته مجدد محاسبه خواهد شد. با توجه به اینکه امتیاز شاغل ، فوق العاده ایثارگری  و سنوات هر شخصی منحصر به فرد می باشد حقوق بازنشستگی و تغییرات آن نیز منحصر به فرد خواهد بود بعبارتی در یک بانک یا چند بانک مختلف افراد با مشاغل یکسان الزاما حقوق برابری نخواهند داشت.

تکلیف بازنشستگانی که عناوین مشاغل آنها  در  قانون مدیریت خدمات کشوری ( بانک های دولتی ) وجود ندارد چه خواهد شد؟

اولین کاری  که در پروسه انجام متناسب سازی انجام خواهد شد تعیین مشاغل همطراز نظام بانکی دولتی با مشاغل موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق دستورالعملی که برای شاغلین در سال 1395 پیاده سازی شده است می باشد.  بعنوان مثال در سال 1395 مطابق دستورالعمل تطبیق شاغلین متصدی امور اداری 4 ، 3 ، 2 ، 1 و ارشد با عنوان بانکیار  ، مشاغل متصدی امور بانکی 4،3،2،1 و ارشد با عنوان بانکدار ، کارشناس 4و3 با عنوان کمک کارشناس ،کارشناس های 2،1 و ارشد با عنوان ارشد جایگزین شده اند.

با همین منوال مشاغل بازنشستگان باتوجه به عنوان شغل ،رسته (اجرایی،تخصصی ،مدیریتی، بیمارستانی) و امتیاز شغل فرد در 720 روز آخر خدمت با یکی از مشاغل موجود در  قانون مدیریت خدمات کشوری همطراز و از امتیازات و فوق العاده های مرتبط با آن شغل بهره مند خواهند شد.

 

  متناسب سازی و پرداخت مستمری جدید با این توضیحات کی انجام خواهد شد.؟

همانطور که اشاره شد مقدمات کار در حال آماده سازی می باشد .مسلما حداقل سه ماه برای پرونده خوانی ، انجام محاسبات ،کنترل و تایید حقوق های جدید زمان لازم است.

آیا همه مستمری بگیران شامل این طرح می باشند؟

متناسب سازی بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق شامل کلیه بازنشستگان ،ازکارافتادگان و وظیفه بگیران بانک های دولتی و خصوصی تا تاریخ 01/01/1398 می باشد.

آیا متناسب سازی شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک نیز می شود؟

بلی .مدیران عامل و هیات مدیره بازنشسته بانکها نیز مطابق دستورالعمل مصوب هیات امنا مشمول متناسب سازی می باشند.