:: ::

دیدار با بازنشسته بانک صادرات

 

 گروه اعزامی صندوق در آخرین روزهای بهمن ماه به دیدار یکی از بازنشستگان بانک صادرات آقای وجیه اله باقری رفتند.
در این دیدار صمیمانه به صحبت های همسر و پسرآقای باقری درباره وضعیت جسمانی و شرایط سخت بیماری ایشان گوش سپردیم.
ایشان که بعد از عمل های متعدد و مشکلات جسمی فراوان امکان راه رفتن و تکلم نداشتند بخاطر یک عمر  زندگی پرفراز و نشیب و شرایط سخت کنونی سپاسگزار همسر خود خانم شهربانو رضائی و همچنین فرزند پسرشان بودند که همه زندگیش را وقف پرستاری و رسیدگی به امور پدر کرده بودند.
آقای باقری با آخرین سمت ریاست اداره تدارکات بانک صادرات در سال59 مجبور به بازنشستگی با 20 سال خدمت شده بود.
این خانواده عزیز و دوست داشتنی از این دیدار بسیار راضی و خشنود بوده و از مدیرعامل محترم صندوق بخاطراین عمل خداپسندانه سپاسگزاری کردند.
در پایان لوح سپاس و هدایای ویژه مدیرعامل تقدیم ایشان گردید.
روابط عمومی برای خانواده آقای باقری سلامتی و عزت از خداوند بزرگ آرزومند است.


.