:: ::

مراسم تودیع عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

 

 مراسم تودیع جناب آقای پلیمی عضو سابق هیأت مدیره صندوق با حضور مدیر عامل و اعضای محترم هیأت مدیره و جمعی از مدیران و روسا در روز چهارشنبه مورخ 98/12/07 برگزار گردید. در این مراسم آقای دکتر خورسندیان ضمن اشاره به خاطراتی از سالهای خدمت با آقای پلیمی به عملکرد مثبت ایشان اشاره و از زحماتشان در طی چند سال خدمت در صندوق تشکر و قدردانی نمودند. در ادامه اعضای هیأت مدیره و سایر حاضرین در جلسه به بیان فعالیت های سازنده ، صفات و خصایص نیکو و بارز ایشان از جمله حفظ آرامش در امور و حل مسائل و مشکلات کاری و ... پرداختند. همچنین سرکار خانم زمانی مدیرامور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ها، متن تقدیرنامه اهدائی از طرف آقای دکتر خورسندیان را قرائت و تقدیم ایشان نمودند. درخاتمه کلیه حاضرین ضمن تشکر از زحمات سالهای خدمت جناب آقای پلیمی در صندوق ، برای ایشان از خداوند سبحان توفیق روزافزون و در جایگاه شغلی جدید در سمت مدیریت عامل شرکت شفادارو آرزوی سلامتی و موفقیت نمودند.














.