:: ::

انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

 

به موجب حکم وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی دکتر سدیدی به سمت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها منصوب شد.
در این مراسم که در روز سه شنبه مورخ 19/01/1399 با حضور آقای دکتر معمارنژاد معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد  و اعضای محترم هیأت مدیره صندوق برگزار شد دکتر سدیدی به سمت مدیرعامل صندوق منصوب شد.
در پایان جلسه آقای دکتر معمارنژاد  ضمن آرزوی موفقیت برای آقای دکتر سدیدی و قدردانی از زحمات آقای دکتر خورسندیان احکام صادره را ابلاغ کرد..