:: ::

دیدار مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی بانکها با نمایندگان کانون های بازنشستگان بانکهای مشترک صندوق

 


به گزارش روابط عمومی صندوق، در این دیدار که در روز دوشنبه مورخ 1399/02/08 انجام شد، آقای دکتر سدیدی به همراه اعضای هیات مدیره و مدیر امور مشترکین و بازنشستگان صندوق با روسای کانون های بازنشستگان دیدار و گفتگوی صمیمانه ای داشتند.
در آغاز این دیدار آقای محمد تقی ذوقی رییس کانون بازنشستگان بانک ها، گزارشی از مشکلات معیشتی مستمری بگیران و مسائل جاری را بیان نمودند.
آقای دکتر سدیدی ضمن تشکر از اعضای کانون های بازنشستگان حاضر در جلسه به تشریح جایگاه صندوق از لحاظ قانونی در اجرای درخواست های بازنشستگان محترم پرداختند و آمادگی کامل مجموعه صندوق جهت همکاری درتامین تقاضاهای مستمری بگیران را اعلام داشتند.
در این جلسه روسای کانون های بازنشستگی بانک های مرکزی، کشاورزی، سپه، ملت و رفاه کارگران از طرف بازنشستگان بانکی حضور داشتند.

 

 
.