:: ::

سیصد و چهل و پنجمین جلسه هماهنگی ادارات کل سرمایه انسانی
به میزبانی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

 سیصد و چهل و پنجمین جلسه هماهنگی ادارات کل سرمایه انسانی بانکهای دولتی به میزبانی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها روز یکشنبه مورخ 99/04/01 برگزار شد.  به نقل از روابط عمومی صندوق در این جلسه که با حضور رؤسا، کارشناسان ادارات سرمایه‌های انسانی بانکهای دولتی، نماینده شورای هماهنگی، مدیران بانکها و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها برگزار شد،  ضمن تبادل نظر در خصوص مسائل مرتبط با حوزه سرمایه انسانی، دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
شایان ذکر است کمیسیون هماهنگی ادارات سرمایه انسانی بانکهای دولتی هر ماهه به میزبانی یکی از بانکهای دولتی برگزار می‌گردد.
 

 
.