:: ::

اجرای متناسب سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان بانکها از مهرماهسدیدی مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانکها اعلام کرد با توجه به اقدامات صورت گرفته و اخذ مصوبات لازم از هیات امناء و مجمع عمومی بانکها فرآیند اجرایی متناسب سازی آغاز گردیده و دستورالعمل پیشنهادی صندوق در حال نهایی شدن با بانکهای مشترک است.
وی اول مهرماه را تاریخ اعمال متناسب سازی عنوان کرد.
سدیدی اجرای متناسب سازی، مجوز سرمایه گذاری در بازارهای اولیه، اصلاح نحوه محاسبه حقوق از کارافتادگان، رشد میانگین دویست درصدی وام های پرداختی و اصلاح پورتفوی سرمایه گذاری را بخشی از دستاوردهای ماه های اخیر صندوق دانست.

 

 
.